Utvärdering av rehabiliteringsresorna under 2016

Tabell

06 Jul Utvärdering av rehabiliteringsresorna under 2016

Under våren 2017 har vi gjort en uppföljning med er som reste med oss under 2016. Vi försökte nå som många som möjligt på telefon. Övriga fick en enkät utskickad per brev.

Så här blev resultatet sammanfattningsvis!

TabellVi är glada över det goda resultatet. Med hjälp av era synpunkter och förslag kommer vi att fortsätta arbeta med att utveckla våra koncept.

Ny person på kontoret
I början av augusti börjar Evasanne Atterby Jungstedt på kontoret. Hon kommer att arbeta
med administration, marknadsföring och försäljning.

Hösten 2017 – endast några enstaka platser kvar
För första gången sedan vi startade vår verksamhet är nästan alla höstens avgångar fulla redan innan sommaren. Vi är självklart glada för detta.

Så här ser höstens platstillgång ut:
10 september 1 behandlingsplats
1 oktober 4 behandlingsplatser

2018
Under 2018 kommer vi att utöka antalet avgångar för att kunna ta emot fler gäster. Vi kommer ut med vårens datum i slutet av augusti. Redan nu kan du förhandsboka resor under 2018. Maila till info@enrichedlife.se eller ring 08 – 663 33 49.

Socialstyrelsen nya rekommendationer
Nu är Socialstyrelsens nya, uppdaterade rekommendationer gällande stroke ute på remiss.
Här poängteras rehabilitering med fysioterapeuter och logopeder. De tar även upp anhörigas roll i rehabiliteringen. Vad detta kan innebära gällande ersättning från Försäkringskassan är svårt att förutspå. Vi tror och hoppas på att detta ger större möjligheter för högre ersättningsbelopp.

Till sist vill vi önska er alla en riktig skön och varm sommar.

Enriched Life

Cecilia Boestad och Henrik