Vad bygger vårt
rehabiliterings-
koncept på?

2015-10-28 16.03.35

Klimatvårdsresor
– för dig som åker
i landstingets regi

2016-05-20 18.32.45

Kontakta oss / Beställ broschyr

Fyll i anmälningsformuläret här så kommer vi ombesörja att ni får anmälningsblanketter och information från oss.
    *Du kan välja flera alternativ

Om oss

Enriched Life’s verksamhet bygger på rehabilitering i en berikande miljö ”Enriched Environment”. Konceptet har utvecklats sedan 2007 initialt i  samarbete med bland annat Danderyds Sjukhus/Karolinska Institutet och därefter har rehabiliteringsprogrammet utvecklats av bolaget medicinska expertis (Rehabrådet) och vår personal.

Vanliga frågor

Hur gör jag för att ansöka om ersättning hos försäkringskassan?

Du skickar in försäkringskassans dokument ”Ansökan om vård utomlands” tillsammans med en kopia av en aktuell läkarjournal. Vill du ha vår hjälp med ansökan så skickar du också in försäkringskassans blankett om fullmakt för detta ärende.

Kan jag få ersättning från Försäkringskassan även om jag är över 65 år?

Åldern har ingen betydelse i det här sammanhanget. Alla kan söka!

Jag har personlig assistans hemma. Kan mina assistenter följa med och hur finansierar jag det? Du kan använda din assistansersättning för att finansiera deras lön och övriga omkostnader. Tala med ditt assistansbolag så hjälper de till med detta.

Bilder