Begränsat antal platser kvar till höstens resor

Begränsat antal platser kvar till höstens resor

Höstens resor

10 september – 2 platser

24 september – 3 platser

8 oktober – 1 plats

Ny avgång:

22 oktober – 4 platser

 Tänk på att söka ersättning från Försäkringskassan. Vi har blanketterna och hjälper dig att söka! Det är cirka 2 månaders handläggningstid.