En utvärdering av Enriched Lifes rehabiliteringsresor

En utvärdering av Enriched Lifes rehabiliteringsresor

Under våren 2017 har vi gjort en uppföljning med er som reste med oss under 2016. Vi försökte nå som många som möjligt på telefon. Övriga fick en enkät utskickad per brev. Vi vet nu att

  • 8 av 10 gäster upplevde en ökad ”livskvalitet” efter deras vistelse med Enriched Life
  • 17% upplevde en klinisk förbättring som är evidensbaserad

Vi är glada över det goda resultatet. Med hjälp av era synpunkter och förslag kommer vi att fortsätta arbeta med att utveckla våra koncept. Så här blev resultatet sammanfattningsvis!