Botox behandling vid förhöjd muskelspänning/spasticitet 

Botox behandling vid förhöjd muskelspänning/spasticitet 

Enriched Life erbjuder nu en kombinationsbehandling med spasticitets reducerande Botox injektioner och påföljande intensiv rehabilitering hos våra medicinska team i Spanien.

Spasticitet är en vanligt förekommande komplikation efter stroke och  drabbar mer än var femte patient. Den utvecklas oftast gradvis under de första månaderna. Spasticitet innebär en onormalt förhöjd muskelspänning till följd av en skada eller sjukdom i centrala nervsystemet. Den ökade muskelspänningen försvårar eller förhindrar både automatiserade och viljemässiga rörelser och kan leda till minskad ledrörlighet och smärta. Ofta påverkas förmågan att klara dagliga aktiviteter. Injektioner med botulinumtoxin (Btx) i enskilda överaktiva muskler minskar deras spänning och lindrar symptomen, vilket underlättar träning av rörlighet och styrka.

Du kan nu innan din rehabiliteringsresa med Enriched Life boka och få spasticitets reducerande Botox injektioner, efter en läkarbedömning, ett par veckor före din avresa. Om du redan behandlas med Botox injektioner bör du i samråd med din läkare planera att denna behandling utförs ett par veckor före din rehabiliteringsresa för att uppnå bästa resultat med din rehabilitering.