Fakta om Afasi

Afasi är en språkstörning som kan uppstå efter en hjärnskada, oftast stroke. Tillståndet innebär att man får svårt att tala, skriva och att förstå det man hör och läser.

Man kan också få problem med att räkna och känna igen siffror. I Sverige får ungefär 12 000 personer varje år afasi av olika svårighetsgrad. Cirka 35 % av dem som drabbas är yngre än 65 år. Vid afasi är det för det mesta vänster hjärnhalva som skadats.

Språket viktigt i samspelet med andra

För att kunna kommunicera med andra i vår omgivning behöver vi språket Personer som har afasi blir därför ofta frustrerade eftersom de har svårt att sätta ord på sina tankar och bilda meningar så att andra förstår.

Afasi påverkar livet även för närstående

När en familjemedlem får afasi påverkas livet även för de närstående. Det kan till exempel bli svårare att fatta gemensamma beslut när man inte längre kan resonera med varandra som tidigare.

En person med afasi har oftast normal tankeverksamhet, men har i olika grad svårt att komma på orden, formulera meningar i tal och/eller skrift, läsa en text samt att förstå långa och krångliga meningar, allt sådant som tidigare var självklart.

I vardagen kan det betyda att man svarar ja när man menar nej eller tvärtom. Det kan också vara svårt att hjälpa barnen med läxorna och att förstå läkarordinationer vilket kan leda till att man tar fel läkemedel. Det är heller inte helt ovanligt att skriva fel siffror.

Länkar:
Behandling och Rehabilitering Afasi
Våra aktuella behandlingsresor Afasi
Vår anläggning för Afasi

afasi

För mer information om vår Afasibehandling och strokerehabilitering klicka på knappen nedan för att kontakta oss.