För anhörig vid afasi

När en familjemedlem får afasi påverkas livet även för de närstående. Det kan till exempel bli svårare att fatta gemensamma beslut när man inte längre kan resonera med varandra som tidigare. Men det finns några saker du kan tänka på när du samtalar med en person med afasi:

  • Tala naturligt, lite långsammare än vanligt. Använd korta, raka meningar.
  • Ha ögonkontakt med personen när du talar.
  • Ställ in dig på längre pauser än du är van vid i samtal.
  • Använd vid behov fotografier, bilder, kartor, en almanacka och konkreta föremål om du behöver förtydliga det du säger. Personer med afasi kan också ha hjälp av sådant material för att visa vad han eller hon vill förmedla.
  • Skriv ner nyckelord på ett papper som stöd för samtalet. Personer med afasi kan med hjälp av papper och penna förtydliga sig genom teckningar eller genom att efter förmåga skriva ner nyckelord på ett papper.  Oftast räcker det med de första bokstäverna i ordet för att samtalspartnern ska förstå!

Mer information om afasi hittar du hos:
Afasiförbundet: telefon 08-54 56 63 60, info@afasi.se

Vårdguiden: www.vardguiden.se