Berikande miljö

Det finns stöd i forskningen för att träningseffekten kan förstärkas av vistelse i en miljö som upplevs positiv och stimulerande. Kombinationen av kvalificerat rehabiliteringsmedicinskt kunnande och stimulerande miljö utgör därför ett värdefullt komplement till den sjukhusbaserade rehabiliteringen.