Fakta om Stroke

Stroke är samlingsnamnet på tre olika sjukdomstillstånd i hjärnan. Närmare 85 procent av alla som insjuknar i stroke har fått en propp. Det innebär att ett blodkärl blivit så trångt att blodet upp till hjärnan inte kan passera. Istället klumpar blodplättarna ihop sig och sätter sig, precis som namnet antyder, som en propp. Cirka 10 procent av alla strokefall beror istället på en, så kallad, intrakraniell blödning, vilket är en blödning inne i hjärnan.

Ytterligare en liten grupp på 5 procent av alla strokefall orsakas av ett pulsåderbråck i hjärnan. Tillståndet kallas subarachnoidalblödning och uppstår när bråcket brister och det blir en blödning. Ofta beror det på en utbuktning eller försvagning i en eller flera av hjärnans artärer.

Även hos patienter som fått mindre skador finns det ofta kvarstående problem. Det kan vara besvär med finmotoriken, smärtor och balansrubbningar. Det är heller inte ovanligt med trötthet, minnesstörningar, bristande uppmärksamhet och problem med orienteringsförmågan vilket kan kräva ytterligare rehabilitering.

Texten är granskad av Erik Lundström, överläkare i neurologi på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Stroke rehabilitering med Enriched Life i Spanien

Stroke rehabilitering

Enriched Life erbjuder effektiv rehabilitering av stroke utomlands i varmt klimat. Vi erbjuder för närvarande (sept 2018) rehabilitering vid två anläggningar i Spanien. Vill du veta mer om våra behandlingar och klimatvård? Kontakta oss här för snabbast återkoppling. 

Enriched-life-broschyr-2017

Läs mer om stroke rehabilitering på Stroke rehabilitering med Enriched Life

Mer information om stroke finns på Strokeförbundets webbsida www.strokeforbundet.se