Företag och Försäkringsbolag

Enriched Life är ett väletablerat företag in rehabilitering. Företagsledningen har arbetat med rehabiliterings sedan 1992 och har idag avtal med flera landsting.

Behandlingskoncept:

Sammanfattningen av Enriched Lifes rehabiliteringskoncept

Behandlingsteam och diagnoser/skador

I vårt behandlingsteam finns det fysioterapeuter, logopeder, neuropsykologer, hälsopedagoger, arbetsterapeuter, läkare och sjuksköterska. Vi har ett stort nätverk inom sjukvården vilket medför att vi kan rekrytera personal för behandling oavsett vilken diagnos eller skada som behöver behandlas.

Vi erbjuder även rehabilitering för privatpersoner och företag. Idag erbjuder vi rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar och skador på regelbunden basis.

Alla rehabiliteringsprogram skräddarsys efter behov och önskemål

Vi skräddarsyr rehabiliteringsprogram oavsett om det gäller för en enskild person eller en grupp. Genom nätverket och vår egna kompetens kan vi garantera ett mycket professionellt upplägg med mycket erfaren personal.

Försäkringsbolag

Varför skall försäkringsbolag skicka försäkringskunder utomlands med Enriched Life. Det finns evidens på att rehabilitering i en berikad miljö förbättrar möjligheterna till bra resultat med rehabiliteringen. Dessutom behöver det inte bli dyrare, kanske till och med billigare eftersom vår rehabilitering är mycket intensiv och helt anpassad efter kundens möjligheter och mål. Läs gärna mer om rehabiliteringsprogrammet under fliken ”neurologisk rehabilitering”

Kontakt

Henrik Salamon, VD. Ni når honom på henrik@enrichedlife.se eller på telefon 070-767 47 30.