Hög ålder inget hinder

Idag skickas många patienter hem direkt efter det akuta skedet utan möjlighet till långsiktig målinriktad träning. Modern forskning visar att även äldre personer har nytta av rehabilitering. Hög ålder behöver inte alls betyda att återhämtningsförmågan är sämre än hos yngre. Däremot kan tempot behöva vara lägre.