Klimatvård & Rehabilitering utomlands

Vår verksamhet bygger på rehabilitering utomlands i en berikande miljö ”Enriched Environment”.  Konceptet har utvecklats sedan 2007 initialt i  samarbete med bland annat Danderyds Sjukhus/Karolinska Institutet och därefter har rehabiliteringsprogrammet utvecklats av bolaget medicinska expertis (Rehabrådet) och vår personal. 

För att säkerställa att vårt rehabiliteringsprogram håller god kvalitet har företaget ett rehabiliteringsråd. I rehabiliteringsrådet ingår: Cecilia Boestad, leg. fysioterapeut, MSc, specialist neurologi, Aniko Bartfai, professor och specialist i neuropsykologi samt Camilla Ekvall, leg. fysioterapeut, MSc, specialist neurologi. Flera i rehabiliteringsrådet, som också ansvarar för programmets utvärdering har forskarkompetens.

Klimatvård

I Spanien jobbar vi med våra deltagare i ett team. Förutom deltagaren själv har vi erfarna svenska logopeder, fysioterapeuter och neuropsykologer, men också spanska läkare och fysioterapeuter med bred kunskap inom rehabområdet.

Rehabilitering utomlands med Enriched Life

Enriched Life är en verksamhet inom Health & Care of Scandinavia AB. Health & Care har arrangerat rehabilitering utomlands för reumatiker och neurologpatienter, remitterade av landstinget, sedan 1992 på olika platser såsom Israel, Tunisien och numera i Spanien.