Klimatvårdsresor

Vad är ”Rehabilitering i ett varmt klimat” – Socialstyrelsen text:

”Den här typen av rehabilitering har haft olika namn, exempelvis utlandsvård, klimatvård och rehabilitering utomlands. Det som menas är en aktiv rehabilitering i ett varmt klimat.

Det är framförallt om man har reumatisk eller neurologisk sjukdom eller skada eller om man har psoriasis som man kan få denna rehabilitering.

Har man reumatisk eller neurologisk sjukdom är syftet att bibehålla eller öka muskelstyrkan och ledrörligheten, förbättra balans och kondition och på så sätt få ett minskat funktionshinder. Om man har psoriasis är syftet att minska de psoriatiska hudförändringarna.

Det var på 1960-talet som man började kunna få rehabilitering anordnad av landstingen i ett varmt och soligt klimat. Innan dess tillbringade många reumatiskt och neurologiskt sjuka långa tider i varmare klimat på eget initiativ eftersom de mådde bättre och blev betydligt rörligare i värmen.”

Hur lång är rehabiliteringsperioden och varför skiljer rehabiliteringen åt mellan landstingen trots att man åker samtidigt?

Den vanligaste behandlingstiden är fyra veckor. Omställningen till en aktiv rehabilitering tar oftast några dagar, och i början tar man det lite lugnare med träning och solning.

Varje landsting gör en upphandling där kraven ställs i en så kallad kravspecifikation. Baserat på detta lämnar anbudsgivarna ett pris och upplägg för rehabiliteringen. Varje landsting är unik och därför skiljer sig rehabiliteringen åt mellan patienterna på anläggningarna. Vissa landsting kräver att det skall finnas en arbetsterapeut eller att en läkarundersökning skall ske vid ankomst och avresa, medans andra ställer inte dessa krav.

Personalen på anläggningen lägger sedan upp rehabiliteringen baserad på de krav landstinget har ställt. Så om man anser att det bör ingå något som inte erbjuds i dagsläget så är det till landstinget man skall ställa dessa önskemål.

Rehabilitering i varmt klimat är ingen semesterresa.

När man kommer till anläggningen så kommer man att träffa fysioterapeuter, sjuksköterska, arbetsterapeut (inte alla) och läkare (inte alla). Tillsammans med dessa gör man upp en behandlingsplan och sätter behandlingsmål. Därefter startar behandlingarna, från morgon till sen eftermiddag. Om man skall trivas måste man ha motivation att träna.

Rehabilitering i varmt klimat är ingen semesterresa.

När man kommer till Reuma Sol så kommer man att träffa fysioterapeuter, sjuksköterska, arbetsterapeut (inte alla) och läkare (inte alla). Tillsammans med dessa gör man upp en behandlingsplan och sätter behandlingsmål. Därefter startar behandlingarna, från morgon till sen eftermiddag. Om man skall trivas måste man ha motivation att träna.

Personal

På anläggningarna finns det skandinavisktalande medicinsk personal. På Reuma – Sol är nästan all personal skandinavisk eller så talar de skandinaviska.