Neurorehab utomlands

Neurorehab och träning efter hjärnskada ger resultat! Efter en stroke eller traumatisk hjärnskada är det viktigt att träna nedsatta funktioner såsom balans- tal-och/eller rörelseförmåga. Enriched Life erbjuder kvalificerad rehabilitering utomlands för patienter som drabbats av stroke, afasi eller reumatism. Våra rehabiliteringsresor går till soliga Spanien! 

På Enriched Life jobbar vi med klimatvård och anpassar rehabiliteringen efter varje enskild deltagares behov och mål. Vårt behandlingskoncept bygger på ett holistiskt tänkande. Det innebär att vi ser till hela människan. Både kropp och själ behöver stimuleras för att rehabiliteringen ska ge ett så bra resultat som möjligt.

Neurologisk rehabilitering & klimatvård när den är som bäst

Idag finns forskning som visar att en god miljö som, utöver den motoriska träningen, även främjar intellektet och sensoriken, det vill säga vad vi upplever med våra sinnen, kan påskynda läkningen efter stroke eller annan hjärnskada.

På Enriched Life arbetar svenska sjukgymnaster, logopeder, neuropsykolog samt omsorgspersonal och våra gäster har tillgång till medicinsk personal dygnet runt under rehabiliteringsresan. Dessutom har vi engelsktalande läkare och sjuksköterskor. Grunden till vår neurorehab för våra rehabiliteringsresor utomlands, är utarbetat i samarbete med bland annat Danderyds Sjukhus/ Karolinska Institutet. Därefter har programmet anpassats av vårt rehabiliteringsteam.

Enriched Life är en verksamhet inom Health & Care of Scandinavia AB. Health & Care har arrangerat rehabiliteringsresor utomlands för reumatiker och neurologpatienter remitterade av landstingen sedan 1992.

Läs mer om:

Broschyr – vår anläggning Aldea la Quinta i Marbella
Broschyr från 2014 om oss och våra behandlingar
Intresseanmälan 
Behandling och Rehabilitering Stroke
Behandling och Rehabilitering Afasi
Behandling och Rehabilitering Reumatism

neurorehab