Nytt regelverk för personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Syftet är att stärka din personliga integritet och din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL.

Ett av syftena med Dataskyddsförordningen GDPR är att skydda personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Det innebär i korthet att du kan få information om, när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som person.

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss och vi tycker att det är viktigt att du tar del av hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter.

Vi har anpassat hanteringen av personuppgifter till Dataskyddsförordningen GDPR. I vår policy kan du läsa mer om NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia ABs behandling av personuppgifter. Här ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur uppgifterna används, sparas och skyddas.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 040-400 950 eller kundservice@neurooptima.com

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen GDPR.

NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB personuppgiftspolicy