Om Enriched Life

Enriched Lifes erbjuder rehabilitering av Stroke, Parkinson, MS och inflammatoriska ledsjukdomar i ett kvalificerat, modernt program i en miljö och klimat som bidrar till en optimal rehabilitering. Verksamheten bedrivs idag i Sverige och på tre anläggningar i Spanien. Vi erbjuder också s.k. Omställningsprogram för företag och organisationer.

Vårt rehabiliteringsprogram bygger på ett holistiskt tänkande där behandlingarna anpassas efter varje enskild deltagares behov och målsättning. Detta följs alltid upp vid hemresan samt efter sex månader. Den kvalificerade och intensiva träningen tillsammans med sol, värme , medelhavsmat och den sociala samvaron ger goda förutsättningar för ett bra och uthålligt resultat.

Konceptet har utvecklats sedan 2007 initialt i  samarbete med bland annat Danderyds Sjukhus/Karolinska Institutet och därefter av bolagets medicinska expertis (Rehabrådet) och vår egen personal.

För att säkerställa att våra rehabiliteringsprogram håller en hög kvalitet och kontinuerligt utvecklas har Enriched Life skapat ett Rehabiliteringsråd. I detta ingår Aniko Bartfai, professor och specialist i neuropsykologi, Susan Wolgers fysioterapeut och KBT terapeut och Eva Milerad, läkare, specialist inom smärta.