Om Enriched Life

Enriched Life bedriver sedan tio år tillbaka rehabilitering i Spanien. Skälet är att det varmare klimatet och den stimulerande miljön starkt bidrar till en förbättrad rehabilitering.

Detta gäller såväl reumatism som stroke och andra sjukdomstillstånd.

Enriched Lifes koncept har tagits fram tillsammans med medicinsk expertis inom respektive område. Vårt rehabiliteringsråd utvärderar kontinuerligt Enriched Lifes resultat för att hela tiden kunna åstadkomma förbättringar.

Rehabiliteringen anpassas efter varje enskild deltagares behov och målsättning. Vårt medicinska team på plats består av läkare, logoped, neuropsykolog, sjukgymnast samt sjuksköterska och omsorgspersonal.

Broschyr om Enriched Life, (pdf)

enli-patient

swecare