Parkinson rehabilitering

Vid Parkinsons sjukdom kan de besvär och symtom som uppträder variera stort och kräver en individuell behandling. Gemensamt är dock att de i olika grad påverkar förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabilliteringskoncept i en miljö och i ett klimat som ytterligare bidrar till ett optimalt utfall av resan.

Rehabiliteringen utgår från deltagarnas individuella behov, resurser och intressen. Arbetet bedrivs i team med olika yrkeskategorier såsom läkare, fysioterapeut, logoped, neuropsykolog och rehab assistent.

Ofta förekommande fysiska nedsättningar hos personer med Parkinson är förändrad hållning, nedsatt gångförmåga och nedsatt balans. Individuellt anpassad fysioterapi kan bidra till att minska dessa symtom. En viktig beståndsdel i innehållet på våra rehabiliteringsresor är de riktlinjer deltagarna får med sig för den fortsatta träningen efter hemkomsten. Modern forskning visar på att regelbunden träning är viktig för bibehållandet av såväl kondition som styrka och rörlighet.

Parkinson behandling med Enriched Life
Vi ger råd, tips samt utbildning om din sjukdom och hur du på bästa sätt kan använda dig av dina resurser samt hantera dina begränsningar. Under vistelsen får du möjlighet att träffa personer som också drabbats av neurologisk sjukdom eller skada. Vi välkomnar och uppmuntrar närstående att följa med på resan för din Parkinson behandling. Vår erfarenhet är att det är positivt för såväl deltagarna som de närstående.

De medföljande personerna har möjlighet att delta i aktiviteterna så mycket de kan och vill. Enriched Life erbjuder anhörigverksamhet i form av anhöriggrupp, föreläsningar och individuella samtal. Dessutom erhåller medföljande tips, råd och uppmuntran från vår personal samt social samvaro med andra i liknande situation. De medföljande får stöd genom varandra och informella nätverk byggs upp.