Pris & finansiering

Prislista 2017 – rehabilitering reumatologiska sjukdomar

Reuma Sol , koncept, prislista mm

Enriched Life har tagit fram olika behandlingsprogram för gäster med olika behov. I våra prislistor nedan finner du vad som ingår i det specifika programmet.

Behandlingarna och boende ingår alltid. Har du frågor gällande vilken typ av behandling du behöver/önskar få kan du bara kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta rätt.

För att hålla totalkostnaden nere beställs flygresan separat av respektive flygbolag och den tjänsten bistår vi med. Orsaken är att det finns många alternativa flygbolag att använda och då priserna kan variera kraftigt hjälper vi dig med att säkra bästa avgång till lägsta möjliga pris.

Goda möjligheter att få en stor del av vistelsen betald av Försäkringskassan
Eftersom Försäkringskassan jämställer vår rehabilitering med den man erhåller på sjukhus har 9 av 10 deltagare fått ersättning för sina rehabiliteringskostnader. Det har inneburit att vissa har betalt endast patientavgiften plus flygbiljett! Kravet är att det finns ett medicinskt behov och möjligheterna att få ersättning är inte beroende av ålder eller om man är arbetsför. Vi hjälper dig gärna med din ansökan. En ny lag gäller från och med 1 oktober 2013. Läs mer på Försäkringskassans hemsidan

För rehabilitering på Reuma Sol:Reuma Sol , koncept, prislista mm

Finansiering

Då Försäkringskassan betalar sin del i efterskott kan det finnas behov av att få finansiering till ersättningen erhålls. I de fall ersättning inte erhålls finns också möjligheten att dela upp återbetalningen.

Medical Finance är ett kreditföretag som är specialiserat på vårdfinansiering. Medical Finance har mer än 10 år erfarenhet av finansiering med bransch anpassade lösningar för privata vårdgivare.  De är ett av Sveriges ledande finansbolag inom vård och hälsa. .

”Vi värdesätter patientens trygghet och vill att våra låntagare ska känna sig omhändertagna. Därför har vi tagit fram våra egna vårdgarantier”. Mer information www.medicalfinance.se.