Ansöka om ersättning från Försäkringskassan

Ny lag om förhandsbesked

Från och med den 1 oktober 2013 har vi  en lag som innebär att du kan ansöka om förhandsbesked hos Försäkringskassan. Det innebär att du redan innan avresan vet hur mycket din vistelse kommer att kosta.

Du måste dock, precis som tidigare, betala resan när du bokar den för att sedan få ersättning för dina utlägg retroaktivt. Har du inte möjlighet att ligga ute med pengar kan Enriched Life hjälpa dig med dina kostnader tills du erhållit ersättning.

Försäkringskassan gör alltid en individuell medicinsk bedömning av ditt behov av rehabilitering. Kontakta Enriched Life för mer information. Vi hjälper dig med ansökan till Försäkringskassan! Om du vill att vi skall hjälpa dig behöver vi få en fullmakt. Du  finner Försäkringskassans blankett nedan.