Hur gör min assistent?

I och med att resan är en rehabiliteringsresa kan man använda assistansersättningen för assistens resa.

Vad det kostar är beroende på längd och om du skall dela rum med kunden eller om du skall ha eget rum. Det är viktigt att betona att det är en förutsättning att assistenten följer med då det finns ingen omsorgspersonal på anläggningarna.