Så här gör du

Om du vill boka någon av våra resor kan du ladda ner anmälningblanketten här på vår webbsida.

Vi ber dig fylla i denna så noggrant som möjligt. Vi vill vara så förberedda vi kan. Om vi  har några frågetecken så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan Thalasia

Hur anmäler jag mig – steg för steg

  • Skaffa dig ett läkarintyg som styrker ditt behov av rehabilitering. Vi vill ha ett läkarintyg för att försäkra oss om att du kan tillgodogöra dig rehabiliteringen vi erbjuder. Intyget behöver du även bifoga med din ansökan till Försäkringskassan om du planerar att ansöka om ersättning. Detta gäller både för de som begär förhandsbesked eller de som begär ersättning i efterhand.
  • Fyll i anmälningsblanketten och skicka den till oss. Vår adress är: Enriched Life, Ropstensslingan 11C, 115 42 Stockholm. Du kan även maila den till info@enrichedlife.se. (Gäller endast för de som begär förhandsbesked efter den 1 oktober 2013).
  • Vi tar sedan kontakt med dig för att komplettera din ansökan samt att ta fram en behandlingsplan.
  • Om vi har medicinska frågor tar vår medicinskt ansvariga person kontakt med dig.
  • Vi återkommer sedan med en bekräftelse på din rehabiliteringsvistelse
  • Du får en bekräftelse på din anmälan samt en faktura. Anmälningsavgiften skall betalas inom två veckor efter bekräftelsen och slutlikviden fem veckor innan avresan.
  • Har du frågor? Ring oss, vi besvarar dem gärna.