Rehabilitering utomlands i varmt klimat

Enriched Life erbjuder rehabilitering utomlands i varmt klimat på våra anläggningar i Spanien. Här arbetar utbildade läkare och sköterskor som ger dig alla bästa vård och förutsättningar för en lyckad rehabilitering efter din reumatiska eller neurologiska skada.

Fördelar med rehabilitering utomlands

Att få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat påverkar hälsan och välbefinnandet positivt visar ett flertal studier. I Läkartidningen 2009 nr 32 redovisas till exempel en självskattningsstudie där bland annat RA-patienter ingått. Patienterna, som kom från olika delar av Sverige, deltog i en treveckors individanpassat rehabiliteringsprogram och fick sedan själva skatta sin hälsa och livskvalitet. Frågorna de fick besvara handlade bland annat om fysisk funktion, smärta, vitalitet, social funktion och psykiskt välbefinnande. Inom alla punkter ansåg deltagarna att deras hälsa och hälsorelaterade livskvalitet hade förbättrats efter rehabiliteringen. De svarade också att förbättringen satt i upp till ett år efter att de kommit hem.

 

 

Behandlingskoncept, prislista, anmälningsblankett

Rehabilitering i ett varmt klimat lönar sig alltså.