Reumatism behandling

Behandling av reumatism i varmt klimat

Att rehabilitering i ett varmt klimat påverkar hälsan och välbefinnandet positivt visar ett flertal studier. I Läkartidningen 2009 nr 32 redovisas till exempel en självskattningsstudie där bland annat RA-patienter ingått. Patienterna, som kom från olika delar av Sverige, deltog i en treveckors individanpassat rehabiliteringsprogram och fick sedan själva skatta sin hälsa och livskvalitet. Frågorna de fick besvara handlade bland annat om fysisk funktion, smärta, vitalitet, social funktion och psykiskt välbefinnande. Inom alla punkter ansåg deltagarna att deras hälsa och hälsorelaterade livskvalitet hade förbättrats efter rehabiliteringen. De svarade också att förbättringen satt i upp till ett år efter att de kommit hem.

Rehabilitering i ett varmt klimat lönar sig alltså.

Reuma Sol , koncept, prislista mm

Kvalificerat program för reumatism behandling

På vår anläggning Reuma-Sol vi erbjuder vi ett kvalificerat rehabiliteringsprogram enligt svensk standard. Här arbetar fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Behandlingsschemat är individuellt och läggs upp i samråd med dig som är gäst.

Inte bara fysisk träning

På Reuma-Sol tränar vi intensivt. Mycket mer än vad du är van vid hemma. Tillsammans med vår medicinska personal får du träna olika funktioner. Du får också kunskap om din sjukdom, livsstilsfrågor och mycket mer via olika föreläsningar.
Men för att hela du ska må bra erbjuder vi även rehabilitering för själen. Vi njuter av god nyttig medelhavsmat, social samvaro och inte minst av sol, värme och bad.

Innan sjukgymnastikbehandlingarna börjar har sjukgymnasten ett inskrivningssamtal och undersökning med gästen. Då fastställer man vilka behandlingar för reumatism man kommer att ge i samråd med gästen.

Varje behandling är 30 minuter. Fokus kan ligga på balans, styrka, flexibilitet, koordination, kroppsmedvetenhet och stabilitet beroende på diagnos och behov.

Nedan presenteras några behandlingar för reumatism:

 • Utbildning med cardio och maskiner styrka för MTT (Medicinsk Tränings Terapi) – Principer
 • Terapi Mästaren: sling terapi, som används för att träna muskelrörelser samt för smärtlindring
 • Elektroterapi:
  – Ultraljud är högfrekventa ljudvågor som används för smärtlindring, antiinflammatorisk behandling och för att stödja förnyelse av sådana senor och ligament
  – TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering) används för smärtlindring.
  – Skanlab högfrekvent växelström baserad på kondensatormetoden, som används för smärtlindring och elasticitet i vävnaden vid akuta, subakuta och kroniska skador.
 • Ultraljud är högfrekventa ljudvågor används för smärtlindring, antiinflammatorisk behandling och för att stödja Tissue uppbyggnad av sådana senor och ligament
 • Värme och kyla terapi: värme och kyla förpackningar, används till exempel för smärtlindring och har antiinflammatorisk verkan.
 • Paraffinbad: används för behandling av händer och fötter, särskilt för rehabilitering av rörelseförmågan, styrka och för smärtlindring.
 • Sensoneck: används för att träna de stabiliserande musklerna i nacken och axelområdet
 • Hälsobänken: Traction behandling, särskilt för lumbalryggen

boll1

Reumatism – Arbetsterapi som en del av din behandling

Om du kommer till Reuma-Sol som landstingspatient kommer du även att träffa en arbetsterapeut. Även här gäller att arbetsterapeuten kommer att ha inskrivningssamtal och ta status på dig och din reumatism för att sedan ta fram en plan för behandling och rehabilitering.

Alla patienter som behöver handträning som en del av rehabiliteringen får handträning dagligen. De patienter som har behov av enskilda besök får det 3 ggr/vecka.

En handstatus gör även näst sista dagen på behandlingsresan för att kunna utvärdera vilka förbättringar patienten lyckats uppnå.

Läs mer om:

Vår anläggning för Reumatism

 

Exempelschema för behandling av reumatism (pdf)