Fakta om Reumatism

På den här sidan skriver vi övergripande fakta om reumatism. Läs mer nedan.

Olika sjukdomar

Ungefär 1 miljon svenskar lever med någon reumatisk sjukdom. Den mest kända, av de cirka 200 olika typer man brukar dela in sjukdomen i, är Reumatoid Artrit, RA eller ledgångsreumatism som den kallas i dagligt tal.

Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism orsakas av en inflammation i lederna. Ofta börjar symptomen i händer, fingrar, fötter och tår Inflammationen kan ge skador i både leder, brosk och ben. Men även de omgivande ledkapslarna påverkas och gör att man får ont, blir stel och kan ha svårt att röra sig. Inflammationen kan också ge trötthet, feber och muskelvärk.

Artros

Den allra vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom är artros. I Sverige är cirka 7000-8000 personer drabbade och risken ökar med stigande ålder.

Liksom Reumatoid Artrit beror artros på en inflammation i lederna men också på att uppbyggnaden och nedbrytningen av ledbrosket inte fungerar som den ska. Det ger stelhet och smärta. Ofta gör det ont i den inflammerade leden vid belastning och rörelse. Men smärtan kan också uppträda utan att man gjort något särskilt.

Förutom åldern ligger till viss del ärftlighet bakom sjukdomen. Även övervikt, monotona rörelser under längre perioder och idrottsskador tros öka risken.

Psoriasisartrit

Vissa människor som lider av hudsjukdomen psoriasis får efter några år också problem med inflammation i lederna. Ofta börjar ledbesvären fem till tio år efter att man insjuknat i psoriasis. Ibland debuterar de båda sjukdomarna samtidigt. Men även det omvända, att lederna drabbas före huden, inträffar.

Symptomen vid psoriasisartrit liknar de som uppträder vid andra reumatiska ledsjukdomar som svullnad, smärta, stelhet och trötthet.

Länkar:
Behandling och Rehabilitering Reumatism
Våra aktuella behandlingsresor Reumatism
Vår anläggning för Reumatism