För anhörig vid reumatism

Om du åker som landstingspatient kan det vara så att vi har tyvärr ingen möjlighet att tillhandahålla resor för anhöriga till Reuma Sol. Vissa landsting tillåter besök av anhörig och vissa inte. Kontakta oss så fort du kan så undersöker vi möjligheterna.

Vi ordnar inkvartering för assistenter och även här finns det möjlighet till inkvartering i samma rum eller i separat rum. Det är dock ont om lägenheter vilket innebär att du måste boka omedelbart när du får besked från landstinget.

Om du är medföljande till någon som åker på rehabiliteringsresa till Reuma Sol kan du alltid ta tillfället i akt och utnyttja deras faciliteter. Ibland har de aktiviteter som man kan delta på utan extra kostnad. Eftersom det är tre km till närmaste by och hav kan en hyrbil vara ett bra alternativ.