Kommande resor, reumatism

Priser 2015 – Reuma Sol

Vi kan erbjuda rehabilitering året runt dock kan det vara svårt med platser under mars – maj och augusti – oktober. Beställ därför alltid din behandlingsresa i god tid.

Behandlingsresa reumatism – vårt koncept
Enriched Life erbjuder på sina behandlingsresor ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliteringsupplevelse. Enriched Life bedriver sedan tio år tillbaka rehabilitering i Spanien. Skälet är att det varmare klimatet och den stimulerande miljön starkt bidrar till en förbättrad rehabilitering. Detta gäller reumatism men även stroke och andra sjukdomstillstånd.

Rehabiliteringsprogrammet för reumatism är utarbetat av medicinsk expertis och utvecklas kontinuerligt av vårt rehabiliteringsråd. Behandlingskonceptet innehåller individuella träningspass, gruppträning samt intressanta föreläsningar i en stimulerande miljö utomlands. Programmet under behandlingsresan bygger på ett holistiskt tänkande där den kvalificerade och intensiva träningen tillsammans med sol, värme, medelhavsmat och den sociala samvaron ger goda förutsättningar för ett bra resultat av rehabiliteringen av reumatism. Behandlingen under våra behandlingsresor anpassas efter varje enskild deltagares behov och målsättning.

Om Anläggningen
Hösten 2000 slog Reuma-Sol Center upp sina portar i den lilla spanska staden Alfaz de Pi.Anläggningen ägs av det norska reumatikerförbundet.

Vår behandlingsresa till Reuma -Sol kom till utifrån ett behov hos reumatiker att få kombinera semestern med behandlingar. Både faciliteter och arkitektur har arbetats fram i samråd med reumatikerpatienter. Målsättningen är att anläggningen ska vara den bästa platsen för människor med reumatism samt muskel – och skelettsjukdomar.

Fakta om Reumatism
Ungefär 1miljon svenskar lever med någon reumatisk sjukdom. Den mest kända, av de cirka 200 olika typer man brukar dela in sjukdomen i, är Reumatoid Artrit, RA eller ledgångsreumatism som den kallas i dagligt tal.

Länkar
Läs mer om vår anläggning
Boka behandlingsresa nu!
Läs om Reumatism – Behandling & Rehabilitering