För anhörig

Hur familjen påverkas, beror till stor del på det medicinska tillståndet hos den drabbade. Det handlar då inte bara om fysiska funktionsnedsättningar. Att även personligheten hos den som fått en stroke eller traumatisk hjärnskada förändras är inte ovanligt.

Det kan till exempel innebära att rollerna i en parrelation plötsligt förändras. Som anhörig kan man ibland behöva stöd, inte minst, av andra som är i samma situation.

Medföljande välkomna

På Enriched Lifes anläggningar är du välkommen som medföljande. Vi vet att du fyller en viktig roll i din partners, familjemedlems eller väns rehabilitering Vi förstår också att du kan ha frågor även om det var en tid sedan insjuknandet.

Här får du möjlighet att prata både med vår sjukgymnast, neuropsykolog och logoped om träning och annat som berör din närståendes skada. Vi ser vistelsen som ett utmärkt utbildningstillfälle.

Självklart är tanken att du också ska njuta av utflykter i omgivningarna, klimatet och den goda maten. Här träffar du också andra medföljande med liknande upplevelser och känslor.  Av erfarenhet vet vi att det brukar byggas upp informella nätverk under vistelsen som håller i sig även efter att man kommit hem.

Är du närstående till någon med neurologiska sjukdomar eller skador och behöver prata med andra i liknande situationer? Nu finns ett forum där du kan diskutera vård, rehabilitering och dina upplevelser av att vara närstående. Gå in på www.neuro-narstaende.se