Fakta om neurologiska sjukdomar/skador

Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av stroke varav två tredjedelar överlever. En tredjedel drabbas av svåra funktionshinder medan resterande grupp får mindre skador. I rena tal lever ungefär 100 000 svenskar med sviterna efter en stroke.

Olika tillstånd

Stroke är samlingsnamnet på tre olika sjukdomstillstånd i hjärnan. Närmare 85 procent av alla som insjuknar i stroke har fått en propp. Det innebär att ett blodkärl blivit så trångt att blodet upp till hjärnan inte kan passera. Istället klumpar blodplättarna ihop sig och sätter sig, precis som namnet antyder, som en propp. Cirka 10 procent av alla strokefall beror istället på en, så kallad, intrakraniell blödning, vilket är en blödning inne i hjärnan.

Ytterligare en liten grupp på 5 procent av alla strokefall orsakas av ett pulsåderbråck i hjärnan. Tillståndet kallas subarachnoidalblödning och uppstår när bråcket brister och det blir en blödning. Ofta beror det på en utbuktning eller försvagning i en eller flera av hjärnans artärer.

Kvarstående problem

Även hos patienter som fått mindre skador finns det ofta kvarstående problem. Det kan vara besvär med finmotoriken, smärtor och balansrubbningar. Det är heller inte ovanligt med trötthet, minnesstörningar, bristande uppmärksamhet och problem med orienteringsförmågan vilket kan kräva ytterligare rehabilitering.


Texten är granskad av Erik Lundström, överläkare i neurologi på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Mer information om stroke finns på Strokeförbundets webbsida www.strokeforbundet.se


 

Länkar:
Behandling och Rehabilitering Stroke
Våra aktuella behandlingsresor Stroke
Vår anläggning för Stroke

Mer om våra behandlingar för stroke och trauamtiska hjärnskador hittar du här